VN Kralova VN Kralova
n.a.
1 WP

23.04.2011
Kajal Dlha Nad Vahom
5,18 nm
28 WPs

26.04.2011
Šaľa, Robotnícka Šaľa, Robotnícka
0,02 nm
2 WPs

17.06.2012
Prešoveň Prešoveň
n.a.
1 WP

10.07.2015
vorherige Seite 1 nächste Seite